చార్వాక మత సభ

Apr 17, 2021

 చార్వాక రామకృష్ణ14వ వర్ధంతి సభ

About Fake sadguru // Jaggi vasudev

Mar 28, 2021

HOW TO GET PD ACCOUNT WORK FLOW CONFIGURATION BLM TILES - PD ACCOUNT WOR...

Mar 2, 2021

penmetsa Subbaraju Garu Live || పెన్మెత్స సుబ్బరాజు గారి లైవ్

Feb 27, 2021

పెన్మెత్స సుబ్బరాజు నాస్తికత్వం ఉపన్యాసాలు

Dec 5, 2020

నాస్తికత్వంపై పెన్మెత్స సుబ్బరాజు గారి ఉపన్యాసాలు -1పెన్మెత్స సుబ్బరాజు నాస్తికత్వం ప్రసంగం -2
పెన్మెత్స సుబ్బరాజు నాస్తికత్వం ప్రసంగం -3నాస్తిక మేళా 2019 ఫిబ్రవరి 9,10 తేదీలలో మంగళగిరి సమీపం లోని చార్వాకాశ్రమంలో

Jan 30, 2019

27th National Heterodox Meetings 


పిల్లల పెంపకం తల్లిదండ్రుల పాత్ర

Dec 5, 2017

పిల్లల పెంపకం
పిల్లల పెంపకం అన్నది ఒక కళ, తల్లి దండ్రుల పెంపక విధానాలను బట్టి పిల్లల ప్రవర్తన ఆధారపడి ఉంటుంది. మొక్కై వంగనిది మానై వంగునా అన్న సామెత ఆధారంగా పిల్లలను చిన్న వయస్సు నుంచే సక్రమంగా తీర్చిదిద్దవలసిన బాధ్యత తల్లిదండ్రులది. అలా అని పిల్లలను ప్రతీ చిన్న విషయానికి కఠినంగా శిక్షించకూడదు. ప్రేమ ఆప్యాయతతో వారి మనస్సులలో మార్పుతీసుకురావాలి. చిన్నప్పటి తల్లిదండ్రుల పెంపక విధానాలపైనే పిల్లల భావి జీవిత పునాది ఏర్పడుతుంది.

ఐక్యరాజ్యసమితి దినోత్సవం నేడే

Oct 24, 2017ఈ రోజు ఐక్యరాజ్యసమితి దినోత్సవం.  ఇది 72 యేళ్ళుగా ప్రపంచానికి సేవలు అందిస్తుంది.
 
Support us : APTF257 || మాష్టారు || Ajit Kumar ||
Copyright © 2013. మాష్టారు - All Rights Reserved
Designed by The Masters Mind || Published by Divine Spirit || Tech Gnan ||
Proudly powered by Ajit Kumar || On Facebook || On Twitter ||