మీ కలల్ని నిజం చేస్తాం

Jun 26, 2008

ఒక రోజు సుబ్బారావుకు కలొచ్చింది. అందులో తననెవరో చంపినట్లుగా వచ్చింది. రాత్రంతా బాగా ఆలోచించి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాడు. ఉదయాన్నే బాంకుకి వెళ్ళి తన ఖాతా క్లోజ్ చేసి , అందులో వున్న డబ్బంతా ఇచ్చేయమన్నాడు .
" ఏమయిందండీ ? ఎందుకు ఖాతాను క్లోజ్ చేస్తున్నారు? " అని వాళ్ళు ఎంత అడిగినా చెప్పలేదు.
డబ్బు డ్రా చేసుకున్నాక వెళ్ళబోతుండగా మళ్ళీ అడిగారు.
" ఇప్పుడైనా చెప్పండి సార్! కారణం "
" రాత్రి నన్ను ఎవరో చంపినట్లు కలవచ్చింది. అందుకే... " అన్నాడు సుబ్బారావు ' మీ కలల్ని నిజం చేస్తాం' అని వున్న ఆ బాంకు ప్రకటన బోర్డును చూపిస్తూ.
Share this article :

2 comments:

 
Support us : APTF257 || మాష్టారు || Ajit Kumar ||
Copyright © 2013. మాష్టారు - All Rights Reserved
Designed by The Masters Mind || Published by Divine Spirit || Tech Gnan ||
Proudly powered by Ajit Kumar || On Facebook || On Twitter ||