కుదరదు

Jul 1, 2008

మాష్టారు: రామూ! నువ్వు నిన్న స్కూలుకు రాలేదేం?
రాము : మరే... నిన్న మా గేదె ఎదైతే మానాన్న దాన్ని దున్నదగ్గరికి తోలుకు పొమ్మని నన్ను పంపాడండీ.
మాస్టారు : నిన్నెందుకురా పంపడం. ఆపనేదో ఆయనే చెయ్యొచ్చుగా?
రాము : ఆపని మానాన్న చేయగూడదంటండీ..
మాష్టారు: ఏం ?
రాము : దున్నేచెయ్యాలంట.
మాస్టారు : ???
Share this article :

2 comments:

 1. hi mee blagu bagundi nice work
  and do me favour can u exchange my links
  www.freeonlinemovies.tk
  www.andhratalkies.co.nr
  www.reddimohan.co.nr

  ReplyDelete

 2. life is about learning by the base of concept we provide studela. for the learning people it is very useful one. In studela we provide a video for maths coaching, science projects,bank exam, IAS exam,TNPSC group exam,RRB exam, other compatative exam, kids learning videos and some technology videos are availabe. watch more videos get your view smart

  ReplyDelete

 
Support us : APTF257 || మాష్టారు || Ajit Kumar ||
Copyright © 2013. మాష్టారు - All Rights Reserved
Designed by The Masters Mind || Published by Divine Spirit || Tech Gnan ||
Proudly powered by Ajit Kumar || On Facebook || On Twitter ||