టెష్టు క్రికెట్టులో మూడు వందల పరుగులు చేసిన కరుణ కళాధరన్నాయరు

Dec 20, 2016టెష్టు క్రికెట్టులో మూడు వందల పరుగులు చేసిన కరుణ కళాధరన్నాయరు చెన్నైలో ఇంగ్లాండు టీముపై 303 నాటౌటుగా ఆడాడు. 2016 లో మొదటిగా మొహాలీలో  టెష్టు క్రికెట్టు ఇంగ్లాండు పై ఆడాడు. కర్ణాటక రాష్ట్రం టీములో సెలక్టు అయిన కుడివాటపు బ్యాటుగాడు. అప్పుడప్పుడూ ఆఫుబ్రేకుబౌలరుగాకూడా ఆడగలడు.
ఈయన 1991 డిసెంబరు 6న ప్రేమ, కళాధరన్ నాయర్ లకు రాజస్థాన్ లోని జోధుపూరులో జన్మించాడు. ఈయన భారత క్రికెట్టు టీములోనేగాక, కర్ణాటక టీములోనూ, ఢిల్లీ డేర్ డెవిల్సు టీములోనూ ఆడుతున్నాడు. వీరేంద్ర సెహవాగ్ తర్వాత 300 పరుగులు చేసిన రెండవ భారతీయ ఆటగాడు కరుణ నాయర్.
Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Support us : APTF257 || మాష్టారు || Ajit Kumar ||
Copyright © 2013. మాష్టారు - All Rights Reserved
Designed by The Masters Mind || Published by Divine Spirit || Tech Gnan ||
Proudly powered by Ajit Kumar || On Facebook || On Twitter ||