డ్రోను నిపుణుడు మహమ్మద్ జాయేరి చాపుకు కారణం ఇజ్రయేలే

Dec 18, 2016ఇజ్రాయేలు తమ సంస్థకు చెందిన డ్రోను నిపుణుడైన ట్యునీషియా జాతీయుుడిని చంపించిందని హమాసు ఆరోపించింది. 49యేళ్ళ మహమ్మద్ జాయౌరిని ట్యునీషియా లోని స్ఫాక్సులో తన ఇంటి బయట కాల్చి చంపారు. పదేళ్ళుగా తమ సంస్థకు సేవలందించిన మహమ్మద్ జాయేరి చావుకు బదులు తీర్చుకుంటామని హమాస్ సైనిక విభాగం ప్రతిజ్ఞ చేసింది. అయితే ఈ విషయమై ఇజ్రాయేలు ఏమీ వ్యాఖ్యానించలేదు.


ఈ హత్యకు సంబంధంఉన్నదంటూ ఓ మహిళను ట్యునీషియా ముఖ్యపట్టణమైన కాతేజిలోని విమానాశ్రంయంలో అరెష్టు చేశారు. 
Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Support us : APTF257 || మాష్టారు || Ajit Kumar ||
Copyright © 2013. మాష్టారు - All Rights Reserved
Designed by The Masters Mind || Published by Divine Spirit || Tech Gnan ||
Proudly powered by Ajit Kumar || On Facebook || On Twitter ||