తల్లి కోపం

Dec 23, 2016


                                          జైలు పాలైన తల్లి సస్చా కోలిన్సు
ఇండియానా లో ఓ తల్లి తన ఇద్దరు కోడుకులను కోట్టినందుకు 12 యేళ్ళ పాటు జైలు శిక్ష అనుభవించాల్సిన పరిస్తితుల్లో ఉంది.

36 యేళ్ళ సస్చా కోలిన్సు తన ఏడేళ్ళ కొడుకునూ, తొమ్మిదేళ్ళ కొడుకునూ గాయపరచినందుకు గాను పోలీసుల అదుపులో ఉంది. క్రిస్టమసు పండుగ కోసం తన పిల్లలకు ఇవ్వడానికి కొన్న బహుమతులను వాళ్ళ కంటబడకుండా రహస్యంగా దాచింది. కానీ ఆ పిల్లలిద్దరూ వాటిని వెదికి పార్సిళ్ళు ఓపెను చేసి చూశారు. దానితో వాళ్ళమ్మకు పట్టరానంత కోవం వచ్చి వారిని బెల్టు బకిలు తో కోట్టింది. వాళ్ళను గోడకేసి పొడిచింది. గాయాలతో పడివున్న వారిద్దరినీ వారి చెల్లిచూసి పోలీసులకు తెలిపింది.
పండుగరోజున పిల్లలు నిద్ర పోయిన తరువాత వాళ్ళ మంచం మీద ఈ బహుమతులు పెట్టి వాటిని శాంతాక్రాజు పంపాడని వాళ్ళను నమ్మించడం ఆనవాయితీ. కానీ ఈ పిల్లలు వాటిని ముందే చూసేశారు.
ఆ దేశ చట్టాల ప్రకారం 14యేళ్ళ లోపు వయసుగల పిల్లలను గాయపరిస్తే 12 యేళ్ళు జైలు శిక్ష తప్పదు.

Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Support us : APTF257 || మాష్టారు || Ajit Kumar ||
Copyright © 2013. మాష్టారు - All Rights Reserved
Designed by The Masters Mind || Published by Divine Spirit || Tech Gnan ||
Proudly powered by Ajit Kumar || On Facebook || On Twitter ||